Bilimlar bellashuvi va olimpiadalar

Olimpiada matematika X tur masalalari ( 9-sinf)

Siz bu yerda saytimizda muntazam chop etilayotgan matematika fanidan 9-sinf o’quvchilariga mo’ljallangan «Olimpiada» turkum maqolalaridan navbatdagi «Olimpiada X tur» masalalarini  e’tiboringizga havola qilyapmiz.Berilgan masalalarni yechib ko’rishga harakat qiling.

9- sinf X tur olimpiada masalalari

 

1) funksiyaning aniqlanish sohasiga kiruvchi eng kichik musbat butun sonni toping.

2)  tengsizliklar sistemasini yeching.

3) tengsizlikni yeching.

4)  tenglamani yeching.

5) x ning qanday qiymatlarida  ketma-ketlik geometrik progressiya tshkil qiladi?

6) Tomonlari arifmetik progressiya tshkil qiluvchi uchburchak mavjudmi? Qaysiki bu progressiyaning ayirmasi

d= 13.

7) funksiyaning grafigini yasang.

8) tenglamani yeching.

9)  shartni qanoatlantiruvchi eng kichik 4 xonali sonni toping.

10) Tomonlari d=2 bo’lgan arifmetik progressiya tashkil qiluvchi uchburchakni yuzini toping.Bunda bu uchburchakka ichki va tashqi chizilgan aylanalar radiuslarining ko’paytmasi 130 ga teng.

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani 15-umumta’lim maktabining oliy toifali matematika o‘qituvchisi, O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi

Fikr bildiring