Bilimlar bellashuvi va olimpiadalar

Olimpiada matematika XII tur (7-sinf)

Siz bu yerda saytimizda muntazam chop etilayotgan matematika fanidan 7-sinf o’quvchilariga mo’ljallangan «Olimpiada» turkum maqolalaridan navbatdagi «Olimpiada XII tur» masalalarini  e’tiboringizga havola qilyapmiz.Berilgan masalalarni yechib ko’rishga harakat qiling.

7- sinf XII tur olimpiada masalalari

1) Agar ikki xonali sonning birlar xonasidagi raqami o’nlar xonasidagi raqamidan 2 ga katta va izlanayotgan son bilan uning raqamlari yig’indisi ko’paytmasi 44 ga teng bo’lsa, shu sonni toping.

2) k ning qanday qiymatida y=-2x+1 va y=kx+1 funksiyalarning grafiklari o’zaro perpendikulyar bo’ladi?

3) Tenglamani yeching.

4) ni hisoblang.

5) Uchta ketma-ket kelgan natural sonlarning yig’indisi 111 ga teng.Shu sonlarni toping.

6) tenglikni qanoatlantiruvchi x,y va zlarni toping.

7) Nemis matematigi M.Shtifel (1487-1567) 22n+1-1, n N ko’rinishdagi sonlarni tub ekanligini aytdi u haqmi?

8) x,y,z va t sonlari uchun ,z<x, t=y, z>y tengsizliklar o’rinli.x va y sonlarni taqqoslang.

9) m va n sonlar shunday natural sonlarki ,bunda 3m+4n 13 ga bo’linadi.28m+98n ning ham 13 ga bo’linishini isbotlang.

10) 1000000 sonini ikkita sonning ko’paytmasi ko’rinishida har bir ko’paytuvchida 0 raqami ishtirok etmaydigan qilib tasvirlash mumkinmi?

 

 

 

 

 

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani .O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi

10 ta fikr

Fikr bildiring