Bilimlar bellashuvi va olimpiadalar

Olimpiada XII tur yechimlar (7-sinf)

Siz bu yerda saytimizda muntazam chop etilib kelinayotgan matematika fanidan 7-sinf o’quvchilariga mo’ljallangan «Olimpiada XII tur» masalalari yechimlari va izohlari bilan tanishishingiz mumkin.

Javoblar:

1) Yechish: Masala shartiga ko’ra  ,   b=a+2, u holda = 10a+a+2=11a+2.

Raqamlarining yig’indisi 2a+2.Bundan (2a+2)(11a+2)=144 buni yechsak a=2 chiqadi.Demak izlanayotgan son 24.   Javob: 24.

2) Yechish: y=-2x+1 va y=kx+1 uchun k= -0,5 da grafiklar perpendikulyar bo’ladi. Javob: k=-0,5.

3) Yechish: Bundan ;     Javob:

4) Yechish:

5) Yechish: n+n+1+n+2=111;  3n=108; n=36;  Javob: 36;37;38.

6) Yechish:

Ikki yoki undan ortiq manfiy bo’lmagan sonlarning yig’indisi 0 ga teng bo’lsa , ularning har biri 0 ga teng.U holda

x-4y=0; y+1=0; x+y+z=0, buni yechsak , x=-5; y=-1;z=6.

7)  Yo’q. n=4 da 29-1=511= 7 ·73- murakkab son.

8) Javob: x>y

9) Yechish: 28m+98n=5(3m+4n)+13(m+6n) .

10) 1000000= 106= 26 ·56.

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani .O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi

11 ta fikr

Fikr bildiring