Bilimlar bellashuvi va olimpiadalar

Olimpiada masalalari (9-sinf, II tur)

  1. Savdogar bozordan bir necha qop tuz olib, do‘konida 100 so‘m foydasiga sotdi. Savdogar tuzdan kelgan barcha puliga yana bozordan tuz olib kelib, do‘konida sotdi, bu safar u 120 so‘m foyda ko‘rdi. Savdogar birinchi haridiga qancha pul sarflagan?
  2. ABCD parallelogrammda AC diagonal AB tomondan 2 marta katta. BC tomonda K nuqta shunday tanlanganki, <KDB=<BDA. BK : KC ni toping.
  3. Agar: а) q > 0; б) q < 0? bo’lsa, x²-px+q=0 va x²-(p-1)x +q =0 tenglamalarning barcha ildizlari butun son bo‘la oladimi?
  4. a²+b=b²+c= c²+a ekanligi ma’lum bo‘lsa, a(a²-b²) +b(b²-c²) +c(c²-a²) ifodaning qiymatini toping.
  5. Ikkita ketma-ket kelgan natural sonlarning nolga teng bo‘lmagan raqamlari ko‘paytmasi 54 ga karrali bo‘ladimi?

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani.
O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi
Xozirda nafaqada.

5 ta fikr

Fikr bildiring

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.