Bilimlar bellashuvi va olimpiadalar

Olimpiada III tur masalalari (5-sinf)

  1. 2007 sonini bir nechta natural sonlar yig‘indisi va shu sonlar ko‘paytmasi ko‘rinishida tasvirlash mumkinmi?
  2. To‘rtta o‘rdak va beshta g‘oz 4kg 100 g chiqadi, beshta o‘rdak va to‘rtta g‘oz esa 4 kg. Bitta o‘rdak necha kg?
  3. Marsliklarning har birini qo‘llari 3 tadan. 13ta marslik bir-birini birorta qo‘li bosh qolmagan holda qo‘l ushlashlari mumkinmi?
  4. mn(mn)= 2007 shartni qanoatlantiruvchi natural sonlar mavjudmi?
  5. x,y,z har-xil raqamlar. Bu raqamlardan(raqamlar takrorlanmasin) tuzilgan barcha uch xonali sonlarni qo‘shsak 5328 hosil bo‘ladi. Shu raqamlarni toping.

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani.
O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi
Xozirda nafaqada.

Fikr bildiring

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.