Testlar

4-sinf Matematika 2-variantli test

    Siz bu yerda «Matematika» 4-sinf o’quvchilariga mo’ljallangan 2-variantli

testlar bilan tanishishingiz mumkin.

Matematika.IV-sinf.Test.A-variant

1.Dehqonni 260 kg bug’doyi bor. Dehqon shu bug’doyni 4 dan bir qismini olib qolib qolganini sotdi.Qancha sotgan?

A.65 kg B. 195 kg D. 200 kg

2.Bitta kulcha non 300 so’m turadi. 10 ta kulcha non qancha turadi?

A.300 so’m B. 1300 so’m D. 3000 so’m

3.Bitta anor 700 gramm chiqadi. Ikkita shunday anor necha kg chiqadi?

A.1kg 400 gramm B. 400 kg D. 1400kg

4.To’rtburchakni yuzi 54 sm2. Uning uzunligi 9 sm bo’lsa , eni necha sm?

A.9 sm B. 6 sm D. 4 sm

5.Bochkada bo’yoq bor. Uning 33 kg dan qilib 7 ta idishga bo’ldi. Jami bo’yoq necha kg?

A.110 kg B. 231 kg D. 40 kg

6.348 soniga o’zini qo’shsa qaysi son hosil bo’ladi?

A.348 B. 696 D. 350

7.848 sonini teng yarmi nechaga teng?

A.424 B.848 D. 850

8.979:3= qoldiqni toping?

A.1 B. 11 D. 101

9.Mashina soatiga 75 km/soat tezlik bilan yo’l bosdi. U shu yurishda 4 soatda necha km yo’l bosadi?

A.300 km B. 310 km D. 79 km

10.309+409= Yig’indini toping?

A.408 B. 718 D. 708

11.Sonlarni taqqoslang.3 * 663:3

A. > B. < D. =

12.Delfin soatiga 3km/soat tezlik bilan suzmoqda. U 5 soatdan keyin qancha masofani bosib o’tadi?

A.8 km B. 15 km D. 3 km

13.506 kg yong’oqdan teng yarmini ishlatishdi. Qoldi qancha?

A.253 kg B. 759 kg D. 349 kg

14.Hovlida tovuqlar yuriubdi. Ularning oyoqlari 32 ta. Agar ularga 4 ta g’oz va 2 ta echki qo’shilsa ularning oyoqlari nechta bo’ladi?

A.48 ta B. 36 ta D. 38ta

15.Avtomobil 180 kmni 3 soatda bosib o’tdi. U 1 soatda qancha yo’l bosgan?

A.180 km B. 60 km D. 181 km

16.x+404=1006 Noma’lum sonni toping?

A.602 B. 1404 D. 1006

17.Bitta daftar480 so’m turadi. Shunday 6 ta daftar qancha turadi?

A.486 so’m B. 474 so’m D. 2880 so’m

18.6064, 506731, 6074, 60571 bu sonlar ichida nechta 4 xonali son bor?

A.1 ta B. 2 ta D. 3 ta

19.Tuya 973 kg, echki undan 603 kg kichik. Echki necha kg?

A.370 kg B. 603 kg D. 207 kg

20.Bitta anor 350 g, shunday 10 ta anor necha gramm?

A.405 g B. 300 g D. 3500 g

21.457-X=78 Noma’lum sonni toping?

A.379 B. 535 D. 678

22.745- 234 = Ayirmani hisoblang.

A.234 B. 342 D. 511

23.Poyezd 60 km/soat tezlik bilan 4 soat yursa qancha masofani bosib o’tadi?

A.789 km B. 240 km D. 320 km

24.O’g’li 8 yoshda otasi o’g’lidan 5 marta katta.otasi o’g’lidan necha yosh katta?

A.30 B. 32 D. 40

25.Taqqoslang: 7m6dm va 6m7dm

A.> B. < D. =

  Matematika.IV-sinf.Test.B-variant

1.Kvardratning perimetri 40 sm gat eng. Uning tomoni necha sm?

A.44 sm B. 10 sm D. 36 sm

2.Bo’chkada bo’yoq bor. Uning 3 kg dan 36 ta idishga quydi. Jami bo’yoq qancha?

A.39 kg B. 108 kg D. 33 kg

3.4040 songa 40 sonini qo’shsak qanday son hosil bo’ladi?

A.4080 B. 4000 D. 4008

4.Poyezd 480 km yo’l yurdi. U shu kmni 6 soatda bosib o’tdi. Soatiga poyezd qancha km yurgan?

A.80 km B. 60 km D. 140 km

5.Bug’doy dalasining eni 300 m, bo’yi 393 m. Uning perimetrini toping?

A.600 m B. 1386 m D. 786 m

6.Karimni 6080 so’m puli bor. U magazindan barcha puliga nimalar olishi mumkin.Magazinda kgi 1500 so’mdan konfet va 20 so’mdan gugurt bor.

A.4kg konfet 1 ta gugurt B. 4 kg konfet 4 ta gugurt D. 7 ta gugurt 3 kg konfet

7.Omborda 930 kg sabzavot va 170 kg meva bor. Barcha mahsulotning 4 dan bir qismini bolalar bog’chalariga jo’natildi. Ombordan necha kg mahsulot jo’natilgan?

A.33 kg B. 275 kg D. 1100 kg

8.Qaysi songa 5 ni ko’paytirsak 1000 hosil bo’ladi?

A.20 B. 200 D. 220

9.Poyezd 360 kmni 6 soatda bosib o’tishi uchun qancha tezlik bilan yurishi kerak?

A.360km/soat B. 60km/soat D. 2160 km/soat

10.Ayiqcha o’yinchoq 56 so’m turadi. 560112 so’mga nechta ayiqcha olish mumkin?

A.12 ta B. 10002 ta D. 1002 ta

11.Zuhro maktabga kasalligi tufayli 8 hafta bormadi. U necha kun maktabga bormagan?

A.56 kun B. 48 kun D. 64 kun

12.Bitta qovun 3600 g chiqadi. 5 ta qovun necha kg?

A.18 kg B. 36 kg D. 41 kg

13.Yuzi 72 sm2 bo’lgan to’g’ri to’rtburchakni eni va bo’yi necha sm?

A.8 smva 9 sm B. 8 sm va 8 sm D. 25 sm va 6 sm

14.6709, 1107, 9099, 7091 birliklari 9 ta o’nliklari 9 ta va mingliklari 9 ta bo’lgan sonni toping?

A.6709 B. 9099 D. 1091

15.Muzqaymoq 15 so’m turadi. Sardor 15030 so’mga nechta muzqaymoq oladi?

A.102 ta B. 1002 ta D. 12 ta

16.Xonaning eni 4 m, uzunligi 9 m. Uyning yuzini toiping?

A.26 m2 B. 36 m2 D. 19 m2

17.Bir tup archa ko’chat 6400 so’m turadi. 1 tup terak undan 8 marta arzon. Bir tup terak qancha turadi?

A.20 so’m B. 800 so’m D. 80 so’m

18.Soat hozir 2 00 bo’ldi. 12 soatdan keyin nechani ko’rsatadi?

A.2 00 B. 12 00 D. 10 00

19.Sonlarni taqqoslang?2.117  * 234:2

A.= B. > D. <

20.Qaysi sonni 3 ga bo’lsak 110 chiqadi?

A.44 B. 999 D. 330

21.410-x=210 noma’lum sonni toping.

A) 620 B) 200 D) 210  E) 199

22.Eni 26 sm ,bo’yi 20 sm bo’lgan to’g’ri to’rtburchakning perimetrini toping.

A) 92 sm B) 46 sm D) 6 sm  E) hammasi to’g’ri

23.olti ming besh yuz uch.raqam bilan yozilgan javobni toping.

A) 60005003 B) 6503 D) 60503  E) 6530

24.11⋅11= to’g’ri javobni toping.

A) 121 B) 111 D) 22  E) 1111

25.80-20:5 birinchi qaysi amal bajariladi?

A) ayirish B) bo’lish D) qo’shish   E) ko’paytirish

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani.
O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi
Xozirda nafaqada.

95 ta fikr

Fikr bildiring

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.