Testlar

Boshlang’ich sinf uchun maxsus test

Siz bu yerda boshlang’ich sinf  iqtidorli o’quvchilar uchun tuzilgan maxsus test bilan tanishishingiz mumkin.

1.0,1,2,3 raqamlari bilan eng katta to’rt xonali sonni yozing?

A) 3210 B) 3120 C) 3021

2. 0,1,2,3 raqamlari bilan eng kichik to’rt xonali sonni yozing?

A) 1320 B) 1230 C) 1023

3.5672 da nechta o’n bor?

A) 500 ta B) 72 ta C) 567 ta

4.5672 da nechta yuz bor?

A) 56 ta B) 72 ta C) 567 ta

5.1 dan 78 gacha bo’lgan sonlar ichida 5 raqami necha marta ishtirok etgan?

A) 17 ta B) 9 ta C) 18 ta

6.Amallarni bajaring: 560:7.6=

A) 56 B) 480 C) 48

7.3 kv.dmni kv.sm da ifodala

A) 300 B) 30 C) 3000

8.Amallarni bajaring: 6700:10-70=

A) 604 B) 606 C) 600

9.Amallarni bajaring : 200-100:25+75=

A) 79 B) 271 C) 199

10.217-x=23 tenglamani yeching

A) x=194 B) x=240 C) 126

11.Buvisi 59 yoshda , nabirasi esa 15 da . Qachon buvisi o’zining nabirasidan ikki marta katta bo’ladi?

A) 10 yildan keyin B) 15 yildan keyin  C) 29 yildan keyin

12.Uch xonali son nechta?

A) 990 ta B) 999 ta C) 900 ta

13.4, 6 va 8 raqamlari yordamida nechta ikki xonali son yozish mumkin?

A) 6 ta B) 10 ta C) 4 ta

14.90 dan katta hamma ikki xonali sonlar yig’indisi qanday raqam bilan tugaydi?

A) 5 bilan B) 4 bilan C) 0 bilan

15.Ifodaning qiymatini toping: (800+240:6.5):100=

A) 10 B) 88 C) 17

16.1dan 100 gacha bo’lgan sonlar ichida 3 ga qoldiqsiz bo’linadigan sonlar nechta?

A) 17 ta B) 33 ta   C) 32 ta

17.Tenglamani yeching: 350:x=50

A) x= 30 B) x= 750 C) x=7

18.307 kg *   3 sr taqqoslang:

A) > B) < C) =

19.1 dan 57 gacha bo’lgan sonlar orasida 4 raqami ishtirok etgan sonlar nechta?

A) 15 ta B) 16 ta C) 6 ta

20.6548 sonida nechta bir bor?

A) 654 ta B) 6548 ta C) 65 ta

21.2km60 m qancha metrni tashkil qiladi?

A) 2060m B) 20 060m C) 2600m

22.605 minut qancha soat va minutni tashkil qiladi?

A) 6s 5 min B) 10s 5 min C) 1 s 50 min

23.Ifodada * ni toping.

A) 7 B) 6 C) 9

24.To’g’ri to’rtburchak shaklidagi maydonning yuzi 320 000 m2, uning eni 400 m. Bo’yini toping.

A) 80 m B) 8000 m C) 800 m

25.     12⋅13⋅14⋅15⋅16⋅17  Ko’paytma qanday raqam bilan tugaydi?

A) 0 bilan B) 5 bilan C) 7 bilan

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani.
O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi
Xozirda nafaqada.

24 ta fikr

Fikr bildiring

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.