Bilimlar bellashuvi va olimpiadalar

Olimpiada III tur masalalar yechimlari (8-sinf)

Siz bu yerda 8-sinf matematika fanidan «Olimpiadad III tur masalalari» yechimlari bilan

tanishishingiz mumkin.

1.Yechish:

Bir xonali son 9 ta, ikki xonali son 180 ta ,uch xonali sonda 2700 ta raqam bor.

1734-189=1545 ta raqam.1545:3= 515, 9+90+515=614, Javob: 614 betli

2.Yechish:

n= 2006, unda 2005= n-1, 2007= n+1 bo’ladi.

Ikkala tomonini kvadratga oshirsak ,

 – o’rinli.Demak Ikkinchi son birinchisidan katta.

Javob: 

3.Yechish: p2+9 toq son, chunki p-tub son.U holda p2 va p juft son.Bunday son p=2

Javob: p=2

4.Yechish:

Sonning kavadratini oxirgi ikki raqami quyidagicha bo’ladi:

  1. a) juft sonlar uchun 00, 04, 16, 24, 36, 44, 56, 64, 76, 84, 96;
  2. b) toq sonlar uchun 01,09,21,25,29,41,49,61,69,87,89.

D= b2-4ac= 2007, u holda b 45 ,  b2-2007=4ac , 4 ga bo’linmaydi.Demak D ≠2007

5.Yechish:

(x+y+z)3= x3+y3+z3 +3(x+y+z)(xy+yz+xz) dan foydalansak ifodaning qiymati 0 chiqadi.Javob: 0

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani.
O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi
Xozirda nafaqada.

Fikr bildiring

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.