Bilimlar bellashuvi va olimpiadalar

Olimpiada IV tur masalalari yechimlari (8-sinf)

Siz bu yerda saytimizda e’lon qilingan matematika fanidan 8-sinf uchun «Olimpiada IV tur masalalari» yechimlari bilan tanishishingiz mumkin.

  1. Yechish: a+b≥2√ab ekanligidan foydalansak,
  2. Yechish: x>3 da y= 3; x<3 da y= -1
  3. Yechish : 1% quruq tarvuzning og’irligi 12⋅0,01=0,12 kg. Tarvuz qurigandan keyin , quruq tarvuz 2% ni tashkil qildi.U holda 0,12:0,02= 6 kg bo’ldi.

Javob: 6 kg

  1. Yechish: x9+x8+x7-x3+1= x7(x2+x+1) –(x3-13)= x7(x2+x+1) –(x-1)(x2+x+1)=

= (x2+x+1)(x7-x+1);

  1. Isbot: Uchlari to’rtburchakning tomonlari o’rtasida yotgan to’rtburchakning parallelogram ekanligini isbotlash uchun uchburchakning o’rta chizig’i haqidagi teoremadan foydalanamiz.

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani.
O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi
Xozirda nafaqada.

Fikr bildiring

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.