Bilimlar bellashuvi va olimpiadalar

Olimpiada V tur masalalari (9-sinf)

Siz bu yerda e’tiboringizga havola qilinayotgan 9-sinf matematika fanidan navbatdagi

“Olimpiada V tur masalalari” bilan tanishishingiz mumkin.

  1. Tenglamani yeching: 
  2. 2c+d= b2, a+b= c2, 10a+b=a+b+2c+d. Shartni qanoatlantiruvchi besh xonali sonni toping.
  3. 333777+777333 ni 10 ga bo‘linishini isbotlang.
  4. Sinfda 30 o‘quvchi nazorat ishidan “5” , “4” , “3”, “2” ball olishdi. Olingan ballar yig‘’indisi 90 ga teng. Bunda, “3” ball olganlar “5” va “4” ball olganlardan ko‘p. Bundan tashqari, “4” ball olganlar soni 5 ga karrali, “3” ball olganlar soni 7 ga karrali. Sinf o‘quvchilari qancha va qanday ballar olishgan?
  5. Bir uchburchakning tomonlari 17, 25 va 26 sm, ikkinchi uchburchakning ikki tomoni 17 va 25 sm. Agar uchburchaklarga ichki chizilgan aylanalar radiuslari teng bo‘lsa, ikkinchi uchburchakning uchinchi tomonini toping.

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani.
O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi
Xozirda nafaqada.

Fikr bildiring

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.