Bilimlar bellashuvi va olimpiadalar

Olimpiada V tur masalalari yechimlari (8-sinf)

Siz bu yerda saytimizda avval e’lon qilingan matematika fanidan

8-sinf o’quvchilariga mo’ljallangan olimpiada masalalari

yechimlari va izohlari bilan tanishishingiz mumkin.

1.Yechish:

2.Yechish:

X va Y berilgan sonlar bo’lsin. Y<X bo’lsin, u holda X= 10Y+k, bu yerda k o’chirilgan raqam va 0≤k≤9 . Masala shartiga ko’ra X+Y = 10Y +k +Y= 11Y+k,

Bundan tashqari X+Y= 2011, u holda 11Y+k= 2011,bundan k soni 2011 ni 11 ga bo’lgandagi qoldiq ekan.U holda k=9. Bundan 11Y+9= 2011, 11Y= 2002, Y= 182 va X= 1829.

Javob: 1829 va 182

3.Yechish:

x5y+xy5= xy(x4+y4)= xy((x-y)4+4x3y+4xy3-6x2y2)=

=xy((x-y)4+4xy(x2+y2)-6(xy)2)= xy((x-y)4+4xy((x-y)2+2xy) -6(xy)2)=

= 2⋅(34+4 2+2 -6⋅ 22)= 2⋅ (81+8 -24)= 2⋅ 161= 322.

Javob: 322

4.Yechish: x=1 tenglamaning ildizi bo’lmaganligi uchun tenglamani har ikki tomonini (x-1)2 ga bo’lib yuboramiz. Unda tenglama quyidagi ko’rinishga keladi.

deb belgilash kiritamiz. Unda tenglama y2-5y+4=0 , yoki, y1=1, y2=4.

Topilganni o’rniga qo’ysak. . Bulardan x2-x+1=0  haqiqiy ildizga ega emas va x2-4x+4=0 tenglamalar hosil bo’ladi. Buni yechsak, x= 2 ni topamiz.

Javob: x=2

5.Yechish: x,y katetlari va z –gipotenuza bo’lsin. Aniqlik uchun x≥ y.

Shartga asosan,  . U holda 0,5xy= x+y+ yoki, xy-2(x+y) = 2 . Ikkala tomonini kvadratga oshiramiz,

x2y2-4xy(x+y)+4(x+y)2= 4(x2+y2),  bundan xy(xy-4(x+y)+8)=0.

x>0. y>0, u holda xy , bundan xy-4(x+y)+8=0, yoki (x-4)(y-4)=0.Ammo 8=1⋅8=2⋅4 , u holda

1) x-4=8,   x= 12

y-4=1  ,  y= 5    , demak, z==13

2)  x-4=4,    x= 8

y-4=2,    y=6,  demak, z= =10

Javob: (12;5;13) va (8;6;10)

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani.
O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi
Xozirda nafaqada.

Fikr bildiring

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.