Bilimlar bellashuvi va olimpiadalar

Olimpiada V tur masalalari yechimlari (9-sinf)

Siz bu yerda avval saytimizda e’lon qilingan matematikadan

9-sinf o’quvchilariga mo’ljallangan olimpiada masalalari yechimlari

va izohlari bilan tanishishingiz mumkin.

 

2.Javob: 13225

3.Yechish:

333777+777333= (333777+7777)+(777333-7333)-(7777-7333)

Ma’lumki, toq darajalar yig’indisi asoslar yig’indisiga bo’linadi, har qanday butun darajalar ayirmasi asoslar ayirmasiga bo’linadi.U holda 1-qavs ichidagi ifoda 333+7= 340 ga bo’linadi, demak 10ga ham bo’linadi.2-qavs ichidagi ifoda 777-7=770, bu ham 10 ga bo’linadi va nihoyat 3-qavs ichidagi ifoda

7777-7333= 7333 (7444-1)= 7333 (74111-1) =(2401111-1) .Bu yerdan (2401111-1) ham 10 ga karrali.

Demak 333777+777333 ifoda ham 10 ga karrali.

4.Yechish: Belgilash kiritamiz “2”, “3”, “4” ,“5” ballarni x,y,z va u bilan belgilaylik. U holda

x+y+z+u= 30    (1)

2x+3y+4z+5u= 90   (2) bundan tashqari u<z<y   (3)

Shartga ko’ra z 5 ga karrali va y 7 ga karrali.(3) dan y≠0 , z≠0 . (1) va (2) dan x ni yo’qotamiz.

2x+2y+2z+2u= 60

2x+3y+4z+5u= 90, bu yerdan y+2z+3u= 30    (4)

z 5 ga karrali va z≠0  , u holda (4) dan z= 5 yoki z= 10.Ikkala holni ham qarab chiqamiz.

1) z=5, u holda (4) y+3u= 20   (5) ko’rinishni oladi. y≠0  va 7 ga karrali , u holda (5) ni hisobga olsak y=7 yoki y= 14ni topamiz.Ammo, agar y=7 bo’lsa, u holda (5) dan 3u= 13 to’g’ri emas, chunki u-butun son.Agar y=14 bo’lsa, u holda 3u=6, bundan u=2, Bundan x= 30-(14+5+2)=9.

2) Agar z= 10 bo’lsa, u holda y+3u=10. y≠0  va y 7ga karrali.z<y shartni hisobga olsak, z=10 da y>z va y+3u=10 tenglama yechimga ega emas.Demak, , x=9; y= 14; z=5; u=2,

Javob: “5”lar-2 ta,  “4” lar – 5 ta, “3” lar—14 ta va “2” lar-9 ta.

5.Yechish:

I uchburchakning tomonlari a=17, b= 25, c=26, II uchburchakning tomonlari a=17, b=25,x bo’lsin.Shartga ko’ra berilgan uchburchaklarga ichki chizilgan aylanalar radiuslari teng.  (bu yerda 

 

 

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani.
O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi
Xozirda nafaqada.

Fikr bildiring

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.