Bilimlar bellashuvi va olimpiadalar

Olimpiada V tur yechimlari (6-sinf)

Siz bu yerda saytimizda e’lon qilingan matematikadan

6-sinf o’quvchilariga mo’ljallangan V tur olimpiada masalalarini

yechimlari va izohlari bilan tanishishingiz mumkin.

1.Javob: 142857X7= 999999

2.Izlanayotgan son N=10a+b bo’lsin. U holda N= 7m+5= 19n+9 va N ikki xonali son.m va n butun manfiy bo’lmagan sonlar.U holda , 1≤n≤4 ; 7m= 19n+4. Bu yerdan N= 47 ekanini topamiz.Javob: 47

3.Yechish: m-n=m:n . Javob: 4 va 2

4.Javob: КАРЛ= 9056, ГАУСС=10833

5.Yechish: 134444431 berilgan sonni 111111100+22222220+ 1111111 ko’rinishda yozib olamiz.Ko’rinib turibdiki bu son 1111111 ga karrali.

Javob: Murakkab son

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani.
O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi
Xozirda nafaqada.

Fikr bildiring

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.