Bilimlar bellashuvi va olimpiadalar

Olimpiada VI tur masalalari(7-sinf)

Aziz saytimiz mushtariylari e’tiboringizga  matematika fanidan

7-sinf o’quvchilariga mo’ljallangan «Olimpiada VI tur masalalari»

taklif etilyapti yechib ko’rishga harakat qiling.

  1. Uchburchakning ikkita tomoni mos ravishda 2 sm va 13 sm.Agar uchburchakning uchinchi tomoni 7 ga karrali butun son bo’lsa, shu tomonni toping.
  2. ABCD kvadratning AB tomonida ixtiyoriy M nuqta belgilangan.<CDM ning bissektrisasi BC tomonni N nuqtada kesib o’tadi.AM+NC=DM ekanligini isbotlang.
  3. To’rtta aka-ukada 32 000 so’m pul bor.Agar I akani pulini 7 marta oshirilsa, II akani pulini 7 marta kamaytirilsa, III akani pulini 7 marta oshirilsa va IV akani pulini 7 marta kamaytirilsa , u holda aka-ukalarda bir xil  miqdordapul  qoladi.Dastlab aka-ukalarda qanchadan pul bo’lgan?
  4. 3x4+16 ikki hadni uchta kvadratlar yig’indisi ko’rinishida ifodalang.
  5. 100 ta hashorot 100 kunda 200 kg don yeydi.10 ta hashorot 10 kunda qancha don yeydi?

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani.
O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi
Xozirda nafaqada.

Fikr bildiring

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.