Bilimlar bellashuvi va olimpiadalar

Olimpiada VII tur yechimlari ( 5-sinf)

Siz bu yerda saytimizda muntazam o’tkazib kelinayotgan matematika fanidan

5-sinf o’quvchilariga mo’ljallangan «Olimpiada VII tur» masalalari yechimlari va izohlari

bilan tanishishingiz mumkin.

1.Yechish:

Javob: 55 ta

  1. Yechish:

A dan B ga boradigan barcha marshrutlar B orqali C ga 5 ta har-xil marshrut bilan boradi,

demak A va C ni 3⋅ 5=15 ta B orqali o’tadigan marshrut ulaydi.     Javob: 15

  1. Yechish:

Agar ikkita son ham juft bo’lsa, ularning ayirmasi ham juft son bo’ladi. Agar ikkita sondan bittasi toq son bo’lsa, ularning ayirmasi ham toq son bo’ladi.

Bundan kelib chiqadiki, har bir amaldan keyin juft sonlar soni saqlanib qoladi  yoki 2 ga kamayadi.Dastlab 1004 ta toq son yozilgan edi,har amal bajarilgandan so’ng toq sonlar soni toq sonta qoladi.Demak,Yozuv oxirida bitta toq son qoladi.Bundan oxirida 0 qolishi mumkin emas.

  1. Yechish:

  ;Masala shartiga ko’ra b= a+c, u holda 100a+10b+c= 100a+10(a+c)+c= 110a+11c= 11(10a+c). Bundan oxirgi ifoda 11 ga bo’linadi.

  1. Yechish:

; Masala shartiga binoan 

  1. Yechish:

225 kg      100%

34,2 kg        x%;       x= (34,2 100):225=15,2;         Javob: 15,2 %

  1. Yechish:

Shartdan 60:2=30;                                 Javob: 300

  1. Yechish:

Agar M(x) nuqta son nurida nuqtadan chapda joylashgan bo’lsa , ;

Buni yechsak,    Agar M(x) nuqta son nurida   nuqtadan o’ngda joylashgan bo’lsa, u holda

      

9.Yechish:

  1. Yechish:

Izlanayotgan son a bo’lsin, u holda a= 5⋅ 7+6=41;      Javob: 41.

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani.
O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi
Xozirda nafaqada.

Fikr bildiring

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.