Ma’ruzalar

AJOYIB TENGLIKLAR-8

Siz bu yerda saytimizda muntazam chop etlib kelinayotgan «AJOYIB TENGLIKLAR» nomli turkum maqolalardan navbatdagisi «AJOYIB TENGLIKLAR-8» nomli maqolasida sonlar olamining ajoyib va go’zal xossalari bilan tanishishingiz mumkin.

AJOYIB TENGLIKLAR-8

92.Maxsus son.

13452 –izlanayotgan son;  13⋅ 4=52.

Ko’rib turibmizki, beshta raqamdan tashkil topgan son, 13 sonini  o’rtadagi turgan raqam 4 ga ko’paytirilsa oxirgi ikkita raqam 52 hosil bo’ladi.

Bunday xossaga 947658 soni ham ega ya’ni 94⋅ 658.Yana shunday xossaga ega son bormikan.Topishga harakat qilib ko’ring.

93. Qiziq yig’indilar.

173                            85

+     4                        +  92

_____                          ___

177                            177

Bu yerda 1,2,3,4,5,7,8,9 raqamlaridan 4 tadan raqam shunday ishlatilganki yig’indilar o’zaro teng bo’lgan.

94.Chiroyli tenglik: 81= (8+1)2

95.Yangi yig’indi va ko’paytmalar:

4997+2=4999,                                    2963+2=2965,

4997 ⋅2= 9994,                                    2963 ⋅2= 5926,

49997+2= 49999,                               29963+2= 29965,

49997⋅ 2= 99994,                                 29963⋅ 2= 59926.

96.Kvadrat-palindrom: 8362= 698896.

Olingan son juft.Bu sonni chapdan o’nggga va o’ngdan chapga o’qisangiz ham bir xil.

97.Uchliklar va yettiliklar.

3333377733 son 3 ga va 7 ga bo’linuvchi eng kichik son.Bundan tashqari 3+3+3+3+3+7+7+7+3+3=42 ham

3 ga va 7 ga bo’linadi.

98.Kub ildiz chiqarish:

 

99.O’zining raqamlari yig’indisi kvadratiga bo’linuvchi uch xonali sonlar:

Shunday xossaga ega yana bitta uch xonali son bor, shu sonni topishga harakat qilib ko’ring.

100. Raqamlar va kublar:

2372= 56169,  bu yerda 56+69=125= 53;

2512= 63001, bu yerda 63+01=64=43;

1522= 23104, bu yerda 23+04= 27= 33.

101.Ajoyib tenglik: 989010989 123456789=1221001987654321

102.Eng katta va eng kichik kvadratlar:

320432= 1026753849- eng kichik kvadrat.

990662=9814072356- eng katta kvadrat.

Har bir kvadrat 0 dan 9 gacha bo’lgan 10 ta raqamdan iborat va bu raqamlar sonda bir marta ishlatiladi.

103.Raqamli kvadratlar:

5672=321489;                8542= 729316.

Har bir son o’zining kvadrati bilan birga 1 dan 9 gacha natural sonlardan iborat.

104.To’rt arifmetik amalning uchtasidan foydalanib:

7+1=8;     9-6= 3;     4 ⋅5=20.

10 ta raqam ishlatilgan.

 

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani.
O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi
Xozirda nafaqada.

5 ta fikr

Fikr bildiring

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.