Testlar

Matematika 6-tematik test-1 (2017)

Siz bu yerda matematika fanidan 6-sinf o’quvchilariga mo’ljallangan DTS talablariga mos ravishda tuzilgan 25 ta topshiriqli, jumladan 18 tasi javobi tanlanadigan 7 tasi javobi yoziladigan tematik test bilan tanishishingiz mumkin.

Matematika 6-sinf takrorlash testi (2017–yil)

1) 1854, 1001,9999,45035,23100,88472 sonlaridan qaysilari 2 ga bo’linadi?

A) 1854,88472 B) 1854,23100 C) 1854,23100,88472  D) 1854,1001  E) 1001,9999,45035

2) 1854, 1001,9999,45035,23100,88472 sonlaridan qaysilari 5 ga bo’linadi?

A) 45035,88472 B) 45035,23100 C) 1854,23100,88472  D) 23100,1001  E) 1001,9999,45035

3) 243653 ko’paytma 4,5,9,18 sonlaridan qaysi birlariga bo’linadi?

A) 4,5 B) 5 C) 4,9,18    D) 18    E) 9,18

4) 120 va 150 orasidagi sonlardan 36 ga qoldiqsiz bo’linadigan sonni toping.

A) 144 B) 140 C) 136   D) 128   E) 126

5) To’liqsiz bo’linma 35 ga, qoldiq 27 ga va bo’luvchi 43 ga teng bo’lsa, Bo’linuvchini toping.

A) 1432 B) 1532 C) 1632  D) 1505   E) 1522

6) 5 ga qoldiqsiz bo’linib 3 ga bo’lganda 2 qoldiq qoladigan 100 dan katta 150 dan kichik nechta uch xonali son bor?

A) 2 ta B) 4 ta C) 1 ta  D) 3 ta  E) 5 ta

7) Ikkita sonning EKUK I 600, ularning EKUBi EKUKidan 10 marta kichik.Sonlarning biri 120 bo’lsa, ikkinchi sonni toping.

A) 600 B) 100 C) 400  D) 200  E) 300

8) Ikkita sonning nisbati 154 va 14 sonlarining EKUBiga teng, ularning ayirmasi 260.SHu sonlardan kichigini toping.

A) 30 B) 20 C) 40  D) 14  E) 280

9) Ikkita sonning nisbati 154 va 14 sonlarining EKUBiga teng, ularning ayirmasi 260.SHu sonlardan kattasidan 10 marta katta sonni toping.

A) 300 B) 200 C) 400  D) 140  E) 2800

10) Ikkita sonning nisbati 56 va 77 sonlarining EKUBiga teng,ularning yig’indisi 168 va 224 sonlarining EKUKiga teng.Bu sonlardan kattasini toping.

A) 588 B) 4312 C) 37632  D) 672  E) 77

11) Kasrlarni qo’shing:

12) Ayirishni bajaring:

13) Ko’paytirishni bajaring:

14) Bo’lishni bajaring:

A) 64 B) 13 C) 12  D) 13  E) 14

15) 55 km ni 120 % ini toping:

A) 55 km B) 66 km C) 77 km  D) 2,18 km  E) 550 km

16)Sirtqi kursda 4800 o’quvchi chet tillari bilan shug’ullanadi.Barcha shug’ullanuvchi o’quvchilarning 40 %i  ingliz tilini, 25%i nemis tilini, 13%i fransuz tilini qolganlari esa ispan tilini o’rganadilar.Ispan tilini qancha o’quvchi o’rganadi?

A) 1056 B) 3744 C) 1066  D) 3854  E) 2456

17) 750%i 450 ga teng bo’lgan sonning kubini toping.

A) 75000 B) 450000 C) 650000  D) 216000  E) 36000

18) Tomonlari 9 sm va 7 sm bo’lgan to’g’ri to’rtburchakning har bir tomonlarini 10% dan uzaytirilsa, uning yuzi necha % ortadi?

A) 15% B) 24 % C) 19 %  D) 63 %  E) 21 %

19) Maktabda 700 o’quvchi o’qiydi.Bulardan 357 tasi o’g’il bolalar. Bu maktabda qizlar necha % ni tashkil qiladi?

20) Sutdan 25 % qaymoq olinadi, qaymoqdan 20 % yog’ olinadi. 240 kg sutdan qancha yog’olinadi?

21) proporsiyaning noma’lum hadini toping.

22) Ikkita bo’yoqchi qandaydir vaqt mobaynida 19 m2 devorni bo’yadilar.SHu vaqt mobaynida 133 m2 devorni bo’yash uchun qancha bo’yoqchi talab qilinadi?

23) Ikki qishloq orasidagi masofa xaritada 6,4 sm.Xaritaning masshtabi 1:50000. Agar piyoda 5 km/soat tezlik bilan harakatlansa bir qishloqdan ikkinchi qishloqqacha qancha vaqt sarflaydi?

24) Andijondan Bekobodgacha 440 km.Bu masofa xaritada 8,8 sm bo’lishi uchun qanday masshtab tanlanishi kerak?

25) Etalab saroydan barcha mashinalarning i va 4 ta mashina ishga chiqqandan so’ng , saroyda barcha mashinalarning 0,4 qismi va 16 ta mashina qoldi. Saroyda qancha mashina bo’lgan?

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani.
O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi
Xozirda nafaqada.

35 ta fikr

Fikr bildiring

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.