Testlar

Matematika-5 tematik test (2017)

Siz bu yerda matematika fanidan 5-sinf o’quvchilariga mo’ljallangan DTS talablariga mos ravishda tuzilgan 25 ta topshiriqli bundan 18 tasi javobi tanlanadigan 7 tasi javobi yoziladigan test topshiriqlari bilan tanishishingiz mumkin.

Matematika 5-sinf takrorlash testi

1)  57 004 013 105 sonini so’z bilan yozing:

A) Ellik yetti million to’rt yuz o’n uch ming bir yuz besh B)Ellik yetti milliard to’rt million o’n uch ming bir yuz besh C) Ellik yetti milliard to’rt ming bir yuz besh D) Besh trillion yetti milliard to’rt million o’n uch ming bir yuz besh  E) Besh yuz yetmish million to’rt yuz o’n uch ming bir yuz besh

2) Sakkiz milliard sakkiz milion sakkiz ming sakkizni raqamlarda yozing:

A) 80008008008 B) 80808080808 C) 8008008008  D) 800800080008  E) 800080080008

3)  Qo’shishni bajaring:   3489666407+86492450887=

A) 11765893445014 B) 243578965094 C) 675493022194  D) 89982117294  E) 899820117294

4) Ayirishni bajaring:  899934567811-569987695=

A) 11765893445014 B) 243578965094 C) 675493022194  D) 89982117294  E) 899364580116

5) Ko’paytirishni bajaring: 945834466=

A)325979428  B) 243578965094  C) 675493022194  D) 89982117294  E) 899364580116

6) Bo’lishni bajaring:   9477704: 2456=

A)35979  B) 2435789  C) 6754  D) 3859  E)580116

7) 365 sutka qancha sekund bo’ladi?

A) 31536000 B) 8760 C) 525600  D) 365008  E) 315360000

8) 94 hosil qilish uchun qanday sondan 8 marta 234 ni ayirish kerak?

A) 1977 B) 1966 C) 1988  D) 1999 E) 1866

9) 5m 8 dm 290 m ga necha marta joylashadi?

A) 100 marta B) 40 marta C) 50 marta  D) 60 marta  E) 70 marta

10) 50 kg tola uchun 1000 so’m to’landi.Agar 50 m tola 1 kg 250g chiqsa, 15km700m tola qancha turadi?

A) 7 850  so’m B) 6 750  som C) 9 650  so’m  D) 5 550  so’m  E) 245 5 so’m

11) Tenglamani yeching: 39 123:x=621

A) 73 B) 83 C) 63  D) 24295383  E) 123

12)  Ikkita sonning yig’indisi 980, ayirmasi esa 150 ga teng.Shu sonlarni toping.

A) 665; 315 B) 475; 505 C) 625; 355  D) 715; 265  E) 565;415

13) Ikkita sonning yig’indisi 5508,birini ikkinchisiga bo’linmasi 35.Shu sonlarni kattasini toping.

A) 5455 B) 5655 C) 5755  D) 5355  E) 5955

14) Onasi qizidan 3 marta katta,otasining yoshi ona va qizning yoshlari yig’indisiga teng.Agar ularning yoshlarining yig’indisi eng kichik uch xonali sondan 4 marta katta bo’lsa, otaning yoshi nechada?

A) 110 yosh B) 200 yosh C) 150 yosh  D) 120 yosh  E) 140 yosh

15) 10 ga bo’lganda 8 qoldiq qoladigan nechta ikki xonali son mavjud?

A) 9 ta B) 8 ta C) 7 ta  D) 6 ta  E) 5 ta

16) Agar bo’luvchi 25 ga teng, to’liqsiz bo’linma 29 ga va qoldiq 23 ga teng bo’lsa , bo’linuvchini toping

A) 648 B) 868 C) 968  D) 748  E) 398

17)  sutka necha minut bo’ladi?

A) 750 B) 800 C) 900 D) 1000 E) 9850

18)  kasr to’g’ri kasr bo’ladigan n ning barcha qiymatlarini toping:
A) 1,2,3,4,5,6,7,8  B) 1,2,3,4,5,6,7   C) 2,3,4,5,6,7,8  D) 2,3,4,5,6,7  E) 2,3,4,5,6

19) rasmda nechta yoyiq burchak bor?

20) Berilganlardan foydalanib shaklning yuzini toping:

21) Yigirma uch butun o’n mingdan uchni raqamlarda yozing:

22) 0,00208 sonini so’z bilan yozing:

23) 924,2 sm ni metrda ifodalang:

24) Asosi tomoni 3,1 sm kvadratdan iborat , balandligi 4,9 m bo’lgan brusning hajmini toping:

25) Yong’oq darxtidan tayyorlangan brusning o’lchamlari 3mx2dmx2dm.Agar 1 dm3 yong’oqning og’irligi 800g bo’lsa brusning og’irligini toping.

 

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani.
O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi
Xozirda nafaqada.

67 ta fikr

Fikr bildiring

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.