Bilimlar bellashuvi va olimpiadalar

Olimpiada matematika IX tur masalalari (6-sinf)

Siz bu yerda saytimizda muntazam chop etilayotgan matematika fanidan 6-sinf o’quvchilariga mo’ljallangan «Olimpiada» turkum maqolalaridan navbatdagi «Olimpiada IX tur» masalalarini  e’tiboringizga havola qilyapmiz.Berilgan masalalarni yechib ko’rishga harakat qiling.

6- sinf IX tur olimpiada masalalari

1.) MNPK to’g’ri to’rtburchak berilgan. Bunda M(-2;-2), N(5;-2) , K(5;3) va P(-2;3).Quyidagilarni qo’sh tengsizlik ko’rinishida ifodalang:

a) to’g’ri to’rtburchakning barcha nuqtalari abssissalarini;

b) to’g’ri to’rtburchakning barcha nuqtalari ordinatalarini

2) Kitob 160 betli.O’quvchi 1-kuni kitobning ¼ qismini, 2-kuni qolganining 65 %i ni ,3-kuni esa qolgan qismini o’qidi.O’quvchi har kuni necha betdan o’qigan?

3) Agar ikki xonali sonning raqamlari orasiga 1 yozilsa, u holda hosil bo’lgan uch xonali son berilgan sondan 9 marta katta bo’ladi. Shu sonni toping.

4) Yarimi raqamlari yig’indisiga teng bo’lgan barcha ikki xonali sonlarni toping.

5) Oralaridagi masofa 1231 km bo’lgan ikkita shahardan ikkita poyezd bir-biriga qarab har –xil vaqtda yo’lga chiqib ma’lum vaqtdan so’ng  uchrashdi.1-poyezdning tezligi 50 km/soat, 2-poyezdning tezligi esa 59 km/soat.1-poyezd 700 km yo’l yurgandan keyin 2-si bilan uchrashdi.Ulardan biri ikkinchisidan necha soat oldin yo’lga chiqqan?

6) Taqinchoq oltin va misdan tashkil topgan.Taqinchoqdagi misning miqdori oltinga nisbatan 3:5 nisbatda.Taqinchoqda misning miqdori 60 g bo’lsa, taqinchoqda qancha oltin bor?

7) Tenglamani yeching: 

8) Maktabda 29 ta sinfda 1000 ta o’quvchi bor.Maktabda 35 ta o’quvchidan kam bo’lgan sinf mavjudmi?

9) 3x3x3 o’lchamli kubni bo’yash uchun 3 gramm bo’yoq ketadi.6x6x6 o’lchamdagi kubni bo’yash uchun qancha bo’yoq ketadi?

10)79 ta otni 13 ta otxonaga joylashtirildi.Nima uchun albatta biron otxonadagi otlarning soni toq bo’lishini isbotlang.

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani.
O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi
Xozirda nafaqada.

Fikr bildiring

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.