Bilimlar bellashuvi va olimpiadalar

Olimpiada VIII tur yechimlari (5-sinf)

Siz bu yerda saytimizda muntazam chop etilib kelinayotgan matematika fanidan 5-sinf o’quvchilariga mo’ljallangan «Olimpiada VIII tur» masalalari yechimlari va izohlari bilan tanishishingiz mumkin.

Javoblar:

1) Yechish: a1-a2=a3-a1, yoki 2a1=a2+a3; bundan        

2) Yechish:

(1+1000) +(2+999) +(3+998) + …=1001 ⋅500= 500500.

3) Yechish:

(2+1000):2⋅ 500=250500;   (1+999):2 ⋅500= 250000;

250500:500=501;  250000:500= 500;  501-500=1;

Javob: Juft sonlar o’rta arifmetigi 1 ga katta.

4)  Yechish:

36:(7-1)=6;   Javob: 6 sekundda.

5)  Yechish:

100-x-x=13;  -2x=13-100;  x=-87:(-2)=43,5;   100-43,5=56,5;

Javob: 43,5 sm;  56,5 sm.

6)  Yechish:

n+(n+1)= 1001;  2n= 1000;  n= 500;       Javob: 500; 501.

7) Yechish:

1+2+3+4+5+6+7+8+9=45 ga egamiz.Bu yig’indidan 40 ni hosil qilish uchun qandaydir + larni – ga almashtirishimiz kerak.Ammo bitta” +”  ni “–“ ga almashtirilganda yig’indi ishorasi almashtirilgan sonni ikki baravari miqdorida kamayadi.Ikkinchi tomondan juft songa kamayadi.Demak, 45 dan juft sonni ayirsak juft son hosil bo’lmaydi.Javob: Mumkin emas.

8) Yechish:

Ixtiyoriy uchta butun sondan albatta ikkitasi yoki juft yoki toq sonlar bo’ladi.Ularning yig’indisi esa 2 ga bo’linadi.

9)    Javob: 745.

10)  Yechish:

Masala shartiga ko’ra 9+n 999=9999;  999n=9990; n=10;  Javob: 10 marta.

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani.
O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi
Xozirda nafaqada.

Fikr bildiring

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.