Bilimlar bellashuvi va olimpiadalar

Olimpiada VIII tur yechimlari (7-sinf)

Siz bu yerda saytimizda muntazam chop etilib kelinayotgan matematika fanidan 7-sinf o’quvchilariga mo’ljallangan «Olimpiada VIII tur» masalalari yechimlari va izohlari bilan tanishishingiz mumkin.

Javoblar:

1) Yechish: 

ABCD trapetsiya,  AD tomon BC  tomonga parallel.<CAD=<ACB chunki bular AD va BC parallel to’g’ri chiziqlarni AC kesuvchi bilan kesganda hosil bo’lgan almashinuvchi burchaklar.Ammo AC <A ni bissektrisasi <CAD=<BAC.Bundan <CAD=<ACB=<BAC demak ABC uchburchak teng yonli.

2) Yechish:

Rasmda y= kx+b chiziqli funksiya tasvirlangan bo’lsin.Rasmdan ko’rinib turibdiki, x=0 da y=4 demak, b=4. Bundan tashqari x=1 da y=1 u holda 1=k 1+4, Bu yerdan k= -3.Demak bu funksiya y= -3x+4.                     Javob: y= -3x+4.

3) Yechish:

n3+17n= (n3-n)+18n =(n-1)n(n+1)+18n.

4) Yechish:

5) Yechish:

6) Yechish:

a dastlabki kvadratning tomoni S1= a2 yuzi bo’lsin. a+a⋅ 0,01⋅ 40= a+0,4a= 1,4a;

Demak, S2= (1,4a)2= 1,96a2;  1,96a2-a2= 0,96a2;   0,96 ⋅100%= 96%, J: 96%.

7) Yechish:  Buni yechsak, x=4, y= 7,    Javob: 47.

8) 

9) 

x+4=0; x= -4;   J: x= -4.

10) Yechish:

8xy+84x=12xy; 4xy=84x; y= 21;

x+21= ;  12x+252=21x;  9x= 252; x= 28; Javob: 7 kun.

 

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani.
O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi
Xozirda nafaqada.

Fikr bildiring

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.