Bilimlar bellashuvi va olimpiadalar

Olimpiada IX tur yechimlari ( 5-sinf)

Siz bu yerda saytimizda muntazam chop etilib kelinayotgan matematika fanidan 5-sinf o’quvchilariga mo’ljallangan «Olimpiada IX tur» masalalari yechimlari va izohlari bilan tanishishingiz mumkin.

Yechimlar:

1) Yechish: Aytaylik x ta qo’y bo’lsin, u holda g’ozlar 15-x ta bo’ladi.Tenglama tuzamiz. 4x+ 2(15-x)= 44.Tenglamani yechamiz.

4x+ 30-2x=44;  2x=44-30;  2x= 14;  x= 7;  Demak, 15-7=8.         Javob: 7 ta qo’y va 8 ta g’oz.

2) Yechish:

Masala shartiga ko’ra tenglama tuzamiz.Aytaylik daftar  x so’m bo’lsin, u holda 15x+7= 20x-8 bo’ladi. Tenglamani yechamiz.

20x-15x= 7+8; 5x=15;  x= 3;   15 3+7= 52;    Javob: 52 so’m.

3) Yechish: 101 111111-101101 111=101 111 1001-111 101 1001=0.

4) Yechish:

Aytaylik nabirasi x oylik bo’lsin, u holda buvisi 12x yosh bo’ladi.Tenglama tuzamiz. x+12x= 78 ; Tenglamani yechamiz.

13x=936; x= 72;  Demak, nabira 72 oylik , yoki 6 yosh;   Javob: Nabirasi 6 yosh, buvisi 72 yosh.

5) Yechish:

Javob: Mumkin.

6) Yechish:

To’g’ri javoblar 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20
Olingan ballar 390 367 344 321 298 275 252 229 206 183 160

Javob: 20 ta.

7) Yechish:

Masala shartiga ko’ra to’g’ri to’rtburchakning kichik tomoni x bo’lsin, u holda katta tomoni x+7  bo’ladi.Bundan tenglama tuzamiz. (x+7)⋅ 0,01 ⋅65=x.Tenglamani yechamiz. 0,65x+4,55=x; 0,35x= 4,55; x= 13;  13+7=20;

P=2(13+20)=66;   Javob: P= 66 birlik.

8) Yechish:

Masala shartiga binoan tenglama tuzamiz. x+2x+3x=180.Tenglamani yechamiz.

6x=180;  x=30; Javob: 300, 600, 900.

9) Yechish:

Masala shartiga ko’ra 1-son x bo’lsin, u holda 2-son 51-x bo’ladi.

Tenglama tuzamiz. x ⋅0,01 ⋅30= (51-x)⋅ 0,01⋅ 60. Tenglamani yechamiz.

0,3x= 30,6-0,6x;  0,9x= 30,6; x= 34; 51-34=17;   Javob: 17 va 34.

10) Yechish:

100%-30%=70%=0,7; Buni hisobga olib tenglama tuzamiz    2x ⋅0,7=7      Tenglamani yechamiz. 1,4x=7,  x= 5;   Javob: 5 t

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani.
O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi
Xozirda nafaqada.

2 ta fikr

Fikr bildiring

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.