Bilimlar bellashuvi va olimpiadalar

Olimpiada IX tur yechimlari ( 6-sinf)

Siz bu yerda saytimizda muntazam chop etilib kelinayotgan matematika fanidan 6-sinf o’quvchilariga mo’ljallangan «Olimpiada IX tur» masalalari yechimlari va izohlari bilan tanishishingiz mumkin.

Yechimlar:

1) Yechish:  

2) Yechish:

1-kuni  bet o’qigan;

2-kuni (160-40)⋅ 0,01 ⋅65=120⋅ 0,65= 78;

3-kuni 120-78= 42. Javob: 1-40 bet, 2-78 bet, 3-42 bet.

3) Yechish:

Berilgan son  bo’lsin, u holda Bundan 10a+10= 8b  b= 5, u holda a=3 .   Javob: 35.

4) Yechish: Izlanayotgan son bo’lsin.Masala shartiga ko’ra tenglama tuzamiz.

, tenglamani yechamiz. 10a+b= 2a+2b; 8a= b; Bundan b=8, a=1.

Javob: 18.

5) Yechish:

S= 1231 km,

1) 700:50= 14 soat-I poyezd uchrashguncha yurgan vaqt;

2) 1231-700= 531 km- II poyezd uchrashguncha yurgan yo’l;

3) 531:59= 9 soat – II poyezd uchrashguncha yurgan vaqt;

4) 14-9= 5 soat ;    Javob: II poyezd I ga nisbatan 5 soat keyin yo’lga chiqqan.

6) Yechish:

3:5= 60:x proporsiyani yechsak 3x= 300, x= 100;   Javob: 100g

7) Yechish:

x-6,2= 6,2 , bundan x= 12,4;  yoki x-6,2= -6,2 ; x= 0.

Javob: x= 0 ; x= 12,4.

8) Yechish:

Aytaylik har bir sinfda 35 tadan kam bo’lmagan o’quvchi bor deylik, u holda maktabda 35⋅ 29= 1015 ta o’quvchi bo’ladi. Bu masala shartiga zid.

Javob: 35 tadan kam o’quvchi topiladi.

9) Yechish:

Katta kubning bir yoqining yuzi 6 ⋅6=36, kichik kubning bir yoqining yuzi 3⋅ 3=9, demak , katta kubning har bir yoqining yuzi kichik kubning har bir yoqining yuzidan 36:9=4 marta katta.Demak bo’yoq ham 4 marta ko’p ketadi.

3 4=12;              Javob: 12g.

10) Yechish:

Agar har bir otxonadagi otlarning soni juft bo’lganida , ularning yig’indisi ham juft bo’lgan bo’lar edi. 79 juft emas.

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani.
O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi
Xozirda nafaqada.

Fikr bildiring

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.