Bilimlar bellashuvi va olimpiadalar

Olimpiada IX tur yechimlari ( 7-sinf)

Siz bu yerda saytimizda muntazam chop etilib kelinayotgan matematika fanidan 7-sinf o’quvchilariga mo’ljallangan «Olimpiada IX tur» masalalari yechimlari va izohlari bilan tanishishingiz mumkin.

Yechimlar:

1)   ;  5x-2=8,  5x= 10, x= 2;   5x-2= -8, 5x= -6, x= – 1,2;

Javob: x= 2; x= -1,2.

2) Yechish:

x+0,8x=180,  1,8x=180, x= 100,  Javob: 1000.

3) Yechish: Hosil bo’lgan uchburchak teng tomonli, demak Javob: 300

4) Yechish:

5) Yechish:

Berilgan son  bo’lsin, u holda ikkinchi son  bo’ladi.Tenglik tuzamiz

100a+b= 9(10a +b); 10a= 8b; 5a= 4b;    Bundan a=4, b=5 bo’lgan yagona yechim bor.Javob: 45 va 405.

6) Yechish:

10a+b= (a+b)2;  9a +a+b= (a+b)2, 9a= (a+b)(a+b-1);  tenglikning o’ng tomoni ikkita ketma-ket kelgan butun sonlar ko’paytmasi demak, bundan a= 8 , a+b=9, b=1; Javob: 81.

7) Yechish:

Masala shartiga ko’ra 3 ta nuqta bitta to’g’ri chiziqda yotmasa, u holda masala uchta yechimga ega ya’ni yechim berilgan nuqtalardan tuzilgan uchburchakning o’rta chiziqlari bo’ladi.

8)   Javob: 

9) Yechish:

n=5 da 25+3= 32+3=35 murakkab son.

10) Yechish:

Agar son 4 bilan tugasa, u holda uning juft darajasi 6 bilan ,toq darajasi 4 bilan tugaydi.Demak 1- ikkita qo’shiluvchi 4 bilan 3- qo’shiluvchi 6 bilan tugaydi.     Javob: 4 bilan tugaydi.

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani.
O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi
Xozirda nafaqada.

Fikr bildiring

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.