Bilimlar bellashuvi va olimpiadalar

Olimpiada X tur yechimlari (5-sinf)

Siz bu yerda saytimizda muntazam chop etilib kelinayotgan matematika fanidan 5-sinf o’quvchilariga mo’ljallangan «Olimpiada X tur» masalalari yechimlari va izohlari bilan tanishishingiz mumkin.

Yechimlar:

1) Yechish: 1%= 0,01

1) 100t⋅ 0,01= 1 t-Qavlab olingan ko’mirdagi suv miqdori.

2) 100t-1t=99t- sof  ko’mir.

99t—100%

x t—110 %, bu yerdan x=99⋅119:100=108,9 (t)

3) 108,9-100= 8,9 t – qazib olingan ko’mirning massasi shuncha ortadi.

Javob: 8,9 t.

2) Yechish: Aytaylik x soat- sutkaning qolgan qismi bo’lsin, u holda o’tgan qismi (24-x) soat bo’ladi.Shartga ko’ra 25%= 0,25x soat.Tenglama tuzamiz:

24-x= 0,25x; buni yechsak, x= 19,2 soat=19 soat 12 minut.Demak xozir 24 soat-19 soat12 minut= 4 soat 48 minut.

Javob:Xozir soat  4-48

3) Yechish: . Demak, 678-proba ekan.

Javob: 678-proba.

4) Yechish: Shuni hisobga olish kerakki, kvadrat ham to’g’ri to’rtburchak , u holda yuzi 1 sm2 dan bo’lgan 8 ta , 2 sm2 dan 10 ta, 3 sm2 dan 4 ta, 4 sm2 dan 5 ta va 8 sm2 dan 1 ta , jami 8+10+4+5+1=28. Javob: 28 ta

5) Yechish: Oltita bolaga 1 tadan olma berib yettinchi bolaga tarelkasi bilan beriladi.

6)

7) Yechish:

5+7+6+2=5+3+4+8=2+9+1+8=20

6+9+1+4=6+7+2+5=4+3+8+5=20.

Boshqa yechimlari ham bo’lishi mumkin.Topishga harakat qilib ko’ring.

8) Yechish:

Ikkinchi poyezdda o’tirgan yo’lovchini 1-poyezdga nisbatan tezligi 60+75=135 km/soat=135  m/c= 37,5 m/c.U holda 1-poyezdning uzunligi 37,5⋅ 4= 150 m.

Javob: 150 m.

9) Yechish: Izlanayotgan son 0 raqami bilan tugashi kerak, u holda n=7; 17;27 shartni qanoatlantiradi.

Javob: 50; 120;190.

10) 18:x= 9-x

Javob: x=3 yoki x=6.

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani.
O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi
Xozirda nafaqada.

Fikr bildiring

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.