Bilimlar bellashuvi va olimpiadalar

Olimpiada matematika 2017 (7-sinf)

Siz bu yerda saytimizda muntazam chop etilayotgan matematika fanidan 7-sinf o’quvchilariga mo’ljallangan «Olimpiada» turkum maqolalaridan navbatdagi «Olimpiada XI tur» masalalarini  e’tiboringizga havola qilyapmiz.Berilgan masalalarni yechib ko’rishga harakat qiling.

7- sinf XI tur olimpiada masalalari

1) (2a)2+(2b)2+(2c)2 ko’rinishdagi yig’indini oltita kvadratlar yig’indisi ko’rinishida tasvirlash mumkinligini isbotlang.

2) Uchburchak ABC da <A= 600.B va C burchaklar bissektrisalari orasidagi burchak kattaligini toping.

3) 540 li burchakni sirkul va chizg’ich yordamida teng uch qismga ajrating.

4) Agar x2+y2= 1 bo’lsa, 3x4+2y4+5x2y2+y2 ifodaning qiymatini toping.

5) Ikki xonali son va va uning raqamlari yig’indisi bilan ayirmasi to’liq kvadrat tashkil qiladi.Barcha shunday sonlarni toping.

6) Agar p-tub son bo’lib, p>3 bo’lsa  , u holda p2-1 ni 24 ga bo’linishini isbotlang.

7) Ikkita toq sonlar kvadratlarining ayirmasini 8 ga bo’linishini isbotlang.

8)  soni 24 ga karrali bo’lsa, x va y ni toping.

9) Raqamlari yig’indisining to’liqsiz kvadratiga teng bo’lgan ikki xonali sonlarini toping.

10) tenglamalar sistemasini grafik usulda yeching.

 

 

 

 

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani.
O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi
Xozirda nafaqada.

Fikr bildiring

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.