Bilimlar bellashuvi va olimpiadalar

Olimpiada matematika 2017(8-sinf)

Siz bu yerda saytimizda muntazam chop etilayotgan matematika fanidan 8-sinf o’quvchilariga mo’ljallangan «Olimpiada» turkum maqolalaridan navbatdagi «Olimpiada XI tur» masalalarini  e’tiboringizga havola qilyapmiz.Berilgan masalalarni yechib ko’rishga harakat qiling.

8- sinf XI tur olimpiada masalalari

1) x2-7x+12=0 tenglamani yechmasdan, uning ildizlari kublarining yig’indisini toping.

2) tenglamalar sistemasini yeching.

3) Umumiy hadi xn= n2-n+19 bo’lgan ketma-ketlik aniq kvadrat bo’ladigan n ning eng katta qiymatini toping.

4) Gipotenuzasi va unga tushirilgan balandligi bo’yicha teng yonli to’g’ri burchakli uchburchak yasang.

5)  x4+12x+3=0 tenglamani yeching.

6) , 333 yoki 333 qaysi biri katta?

7) Uch xonali son va uning raqamlari yig’indisining ayirmasi to’liq kvadrat.Shunday barcha sonlarni toping.

8) 2x2-5x+6 uchxadni ikkita kvadratlar yig’indisi ko’rinishida tasvirlang.

9) x1 va x2 x2+ax-5a+1=0 tenglamaning ildizlari. ning qiymati eng kichik bo’ladigan a ning qiymatini toping.

10) Qavariq ko’pburchak tomonlarining soni va uning diagonallari soni yig’indisi 21 ga teng.Ko’pburchakning tomonlari sonini aniqlang.

 

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani.
O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi
Xozirda nafaqada.

Fikr bildiring

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.