Bilimlar bellashuvi va olimpiadalar

Olimpiada matematika XII tur (7-sinf)

Siz bu yerda saytimizda muntazam chop etilayotgan matematika fanidan 7-sinf o’quvchilariga mo’ljallangan «Olimpiada» turkum maqolalaridan navbatdagi «Olimpiada XII tur» masalalarini  e’tiboringizga havola qilyapmiz.Berilgan masalalarni yechib ko’rishga harakat qiling.

7- sinf XII tur olimpiada masalalari

1) Agar ikki xonali sonning birlar xonasidagi raqami o’nlar xonasidagi raqamidan 2 ga katta va izlanayotgan son bilan uning raqamlari yig’indisi ko’paytmasi 44 ga teng bo’lsa, shu sonni toping.

2) k ning qanday qiymatida y=-2x+1 va y=kx+1 funksiyalarning grafiklari o’zaro perpendikulyar bo’ladi?

3) Tenglamani yeching.

4) ni hisoblang.

5) Uchta ketma-ket kelgan natural sonlarning yig’indisi 111 ga teng.Shu sonlarni toping.

6) tenglikni qanoatlantiruvchi x,y va zlarni toping.

7) Nemis matematigi M.Shtifel (1487-1567) 22n+1-1, n N ko’rinishdagi sonlarni tub ekanligini aytdi u haqmi?

8) x,y,z va t sonlari uchun ,z<x, t=y, z>y tengsizliklar o’rinli.x va y sonlarni taqqoslang.

9) m va n sonlar shunday natural sonlarki ,bunda 3m+4n 13 ga bo’linadi.28m+98n ning ham 13 ga bo’linishini isbotlang.

10) 1000000 sonini ikkita sonning ko’paytmasi ko’rinishida har bir ko’paytuvchida 0 raqami ishtirok etmaydigan qilib tasvirlash mumkinmi?

 

 

 

 

 

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani.
O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi
Xozirda nafaqada.

14 ta fikr

Fikr bildiring

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.