Bilimlar bellashuvi va olimpiadalar

Olimpiada matematika XII tur (8-sinf)

Siz bu yerda saytimizda muntazam chop etilayotgan matematika fanidan 8-sinf o’quvchilariga mo’ljallangan «Olimpiada» turkum maqolalaridan navbatdagi «Olimpiada XII tur» masalalarini  e’tiboringizga havola qilyapmiz.Berilgan masalalarni yechib ko’rishga harakat qiling.

8- sinf XII tur olimpiada masalalari

1)  Tengsizlikni isbotlang.

2) Agar ikki xonali sonning raqamlarining yig’indisi bir xil raqamlardan iborat bo’lib, raqamlari kvadratlari yig’indisiga 10 ni qo’shsak sonning o’zi hosil bo’lsa, shu sonni toping.

3)  funksiyaning grafigini yasang.

4) To’g’ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi m.Agar uning katetlaridan birini  %, ikkinchisini  % oshirilsa ularning yig’indisi 14 m bo’ladi.Shu katetlar uzunliklarini toping.

5)  funksiyaning aniqlanish sohasini toping.

6)  tengsizlikni yeching.

7) O’tmas burchakli teng yonli uchburchakning yon tomoni 1, yon tomoniga o’tkazilgan mediananing uzunligi  .Uchburchakning yuzini toping.

8) funksiyaning grafigini yasang.

9)  funksiyaning eng kichik qiymatini toping.

10) Shunday f(x) funksiyani topingki, x>0 da ) tenglik bajarilsin.

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani.
O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi
Xozirda nafaqada.

17 ta fikr

Fikr bildiring

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.