Bilimlar bellashuvi va olimpiadalar

Olimpiada XI tur yechimlari-2017 (5-sinf)

Siz bu yerda saytimizda muntazam chop etilib kelinayotgan matematika fanidan 5-sinf o’quvchilariga mo’ljallangan «Olimpiada XI tur» masalalari yechimlari va izohlari bilan tanishishingiz mumkin.

Yechimlar:

1) Har bir qog’ozni 4 qismga bo’lganda,har bir qog’oz 3 taga ko’payadi.Demak ,28-10=18  bundan 18:3=6.

Javob: 6 ta

2) Bu kitobni sahifalash uchun 1 xonali son 9 ta , 2 xonali son 90· 2= 180 ta.Aytaylik kitob x betlik bo’lsin, u holda bu kitobda 3 xonali betlar soni x-(90+9)= x-99 ta bo’ladi.Demak, 3(x-99) ta raqam bo’ladi.Quyidagi tenglamaga egamiz: 9+180+3(x-99)=1992, bu yerdan 3(x-99)= 1992-189; x-99=1803:3; x=601+99; x=700.    J: 700 betli

3) 11 ta futbolchining o’rtacha yoshi 24 ga teng bo’lsa, barcha futbolchilarning yoshlarining yig’indisi 11· 24=264 ga teng.Bir o’yinchi o’yindan chetlatilgandan keyin ham bularning o’rtacha yoshi o’zgarmagan bo’lsa, u holda 10 ta o’yinchining yoshlari yig’indisi 10· 24= 240 bo’ladi.Bundan 264-240=24. J: 24 da

4) Javob:

5) 1) 720+80=800 g – olingan aralashma.

2) 80:800= 0,1= 100– aralashmaning konsentratsiyasi.   J: 100

6) Masala shartidan qachonki kuchuk 4m chopsa, ular orasidagi masofa 1m tashkil qiladi.Ularning orasidagi masofa dastlab 30 m bo’lgan bo’lsa, u holda kuchuk tulkini 4m· 30 =120 m masofada quvib yetadi. J: 120 m

7) Aytaylik sonning birinchi qismi x bo’lsin , u holda 2-qismi 1500-x bo’ladi.Masala shartiga ko’ra tenglama tuzamiz:

0,05x +0,07(1500-x)=0,065 15000; tenglamani yechsak, x=3750-1-qism, 2-qism 1500-3750= 11250.

Javob: 3750; 11250.

8) Javob: 342457+342457=684914.

9) ..56 -5 bilan, ..66– 6 bilan, ..76-9 bilan tugaydi.Bu topilganlarni qo’shsak, 5+6+9=20. Javob: 0 bilan

10) Javob: 6 kundan keyin

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani.
O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi
Xozirda nafaqada.

6 ta fikr

Fikr bildiring

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.