Bilimlar bellashuvi va olimpiadalar

Olimpiada XI tur yechimlari 2017 (8-sinf)

Siz bu yerda saytimizda muntazam chop etilib kelinayotgan matematika fanidan 8-sinf o’quvchilariga mo’ljallangan «Olimpiada XI tur» masalalari yechimlari va izohlari bilan tanishishingiz mumkin.

Yechimlar:

1) Yechish: x2-7x+12=0 berilgan  ni topish kerak.

Viyetga ko’ra x1+x2= 7;  x1 x2=12  1–tenglikni har ikkala tomonini kubga oshiramiz.

2) Yechish:  belgilash kiritamiz.U holda 

,  formuladan foydalanib sistemani yechsak, ikki juft yechimga ega bo’lamiz.

Bundan  (2;3) va (3;2) yechimlarni topamiz.  J: (2;3) va (3;2)

3) Yechish: xn= k2 bo’lsin , u holda n2-n+19=k2, yoki 4n2-4n+76=4k2;

4k2-(2n-1)2= 75, (2k+2n-1)(2k-2n+1)=75. Ammo 75=75· 1=25· 3=15· 5 va undan tashqari 2k+2n-1>2k-(2n-1),  bundan    

Bu yerdan ko’rinib turibdiki, n=19 eng katta qiymatda xn= 192-19+19=192 aniq kavadrat.  J: n=19.

4) Yechish: To’g’ri burchakli uchburchakning gipotenuzaga tushirilgan balandligi gipotenuzaning yarmiga tengligidan foydalanish kerak.

5) Yechish: x4+12x+3=0  tenglamani (x2+3)2= 6(x-1)2 ko’rinishida yozib olamiz.Bu yerdan  va

1-tenglamaning haqiqiy ildizlari mavjud emas. D<0.2-tenglama 

 

6) Yechish:

Demak,

7) Yechish: (100a+10b+c)-(a+b+c)= x2 yoki 9(11a+b)=x2 bundan 11a+b=y2,

y2 uchun 16,25,36,49,64,81,100.Bu qiymatlardan hammasi bo’lib 70 ta son topamiz.

8)

9) Yechish: x1+x2=-a; x1x2= -5a+1 bundan 1-tenglikni har ikki tomonini kvadratga oshirsak,              Javob: a= -5.

10) Yechish: Aytaylik ko’pburchak tomonlarining soni n bo’lsin.Diagonallar soni   ta.Shartga ko’ra  buni yechsak n=7.

Javob:  7 ta

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani.
O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi
Xozirda nafaqada.

4 ta fikr

Fikr bildiring

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.