Bilimlar bellashuvi va olimpiadalar

Olimpiada XII tur yechimlar (7-sinf)

Siz bu yerda saytimizda muntazam chop etilib kelinayotgan matematika fanidan 7-sinf o’quvchilariga mo’ljallangan «Olimpiada XII tur» masalalari yechimlari va izohlari bilan tanishishingiz mumkin.

Javoblar:

1) Yechish: Masala shartiga ko’ra  ,   b=a+2, u holda = 10a+a+2=11a+2.

Raqamlarining yig’indisi 2a+2.Bundan (2a+2)(11a+2)=144 buni yechsak a=2 chiqadi.Demak izlanayotgan son 24.   Javob: 24.

2) Yechish: y=-2x+1 va y=kx+1 uchun k= -0,5 da grafiklar perpendikulyar bo’ladi. Javob: k=-0,5.

3) Yechish: Bundan ;     Javob:

4) Yechish:

5) Yechish: n+n+1+n+2=111;  3n=108; n=36;  Javob: 36;37;38.

6) Yechish:

Ikki yoki undan ortiq manfiy bo’lmagan sonlarning yig’indisi 0 ga teng bo’lsa , ularning har biri 0 ga teng.U holda

x-4y=0; y+1=0; x+y+z=0, buni yechsak , x=-5; y=-1;z=6.

7)  Yo’q. n=4 da 29-1=511= 7 ·73- murakkab son.

8) Javob: x>y

9) Yechish: 28m+98n=5(3m+4n)+13(m+6n) .

10) 1000000= 106= 26 ·56.

Muallif haqida

Foziljon Anapiyayev

Andijon viloyati, Baliqchi tumani.
O‘zbekiston xalq ta’limi a’lochisi
Xozirda nafaqada.

11 ta fikr

Fikr bildiring

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.